Raport bieżący 12 - rezygnacja osoby zarządzającej - AgioFunds