Raport bieżący 119 – załącznik- informacja o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - AgioFunds