Raport bieżący 119 – WANCI za 21 06 2021 r. - AgioFunds