Raport bieżący 119 – WANCI za 17.06.2022 - AgioFunds