Raport bieżący 119 – WANCI za 17 06 2020 r. - AgioFunds