Raport bieżący 119 - informacja o niepobieraniu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem - AgioFunds