Raport bieżący 118 – załącznik - informacja o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - AgioFunds