Raport bieżący 118 – WANCI za 17 05 2019 r. - AgioFunds