Raport bieżący 118 – WANCI za 10.06.2022 - AgioFunds