Raport bieżący 118 – WANCI za 05 12 2019 r. - AgioFunds