Raport bieżący 117 – WANCI za 31.05.2022 - AgioFunds