Raport bieżący 116 – WANCI za 30.09.2021 - AgioFunds