Raport bieżący 116 – WANCI za 16 06 2021 r. - AgioFunds