Raport bieżący 116 – WANCI za 04 06 2021 r. - AgioFunds