Raport bieżący 116 – WANCI za 04 06 2020 r. - AgioFunds