Raport bieżący 116 – rezygnacja osoby nadzorującej - AgioFunds