Raport bieżący 115 – WANCI za 19 07 2021 r. - AgioFunds