Raport bieżący 115 – WANCI za 14 06 2021 r. - AgioFunds