Raport bieżący 115 - WANCI za 14 05 2019 r. - AgioFunds