Raport bieżący 115 – WANCI za 03 06 2020 r. - AgioFunds