Raport bieżący 115 – WANCI za 02 06 2021 r. - AgioFunds