Raport bieżący 114 – Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów na dzień 26.06.2020 r. - AgioFunds