Raport bieżący 114 – WANCI za 29 11 2019 r. - AgioFunds