Raport bieżący 114 – WANCI za 26.05.2022 - AgioFunds