Raport bieżący 114 – WANCI za 16 07 2021 r. - AgioFunds