Raport bieżący 114 - WANCI za 13 05 2019 r. - AgioFunds