Raport bieżący 114 – WANCI za 07.06.2022 - AgioFunds