Raport bieżący 113 – Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów na dzień 26 06 2020 r. - AgioFunds