Raport bieżący 113 – WANCI za 28 11 2019 r. - AgioFunds