Raport bieżący 113 - WANCI za 10 05 2019 r. - AgioFunds