Raport bieżący 113 – WANCI za 06.06.2022 - AgioFunds