Raport bieżący 113 – WANCI za 02 06 2020 r. - AgioFunds