Raport bieżący 112– WANCI za 09 06 2021 r. - AgioFunds