Raport bieżący 111 – WANCI za 29 05 2020 r. - AgioFunds