Raport bieżący 111 – WANCI za 08 05 2019 r. - AgioFunds