Raport bieżący 111 – WANCI za 01 06 2020 r. - AgioFunds