Raport bieżący 110 – WANCI za 28 05 2020 r. - AgioFunds