Raport bieżący 110 – WANCI za 26 11 2019 r. - AgioFunds