Raport bieżący 110 – WANCI za 23.09.2021 - AgioFunds