Raport bieżący 110 – WANCI za 12 07 2021 r. - AgioFunds