Raport bieżący 110 – WANCI za 04 06 2020 r. - AgioFunds