Raport bieżący 11 – WANCI za 31 01 2020 r. - AgioFunds