Raport bieżący 11 – WANCI za 26 05 2021 r. - AgioFunds