Raport bieżący 11 – WANCI za 18 01 2021 r. - AgioFunds