Raport bieżący 11 – WANCI za 14.01.2022 - AgioFunds