Raport bieżący 11 - WANCI za 14 01 2019 r. - AgioFunds