Raport bieżący 11 – WANCI za 13.01.2023 - AgioFunds