Raport bieżący 11 - WANCI za 03 12 2018 r. - AgioFunds