Raport bieżący 11 - publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds