Raport bieżący 109 – WANCI za 31.05.2022 - AgioFunds